سەيسەنبى, 26 قاڭتار 2021

2013 ءساۋىر

2 ءساۋىر, 2013 ساعات 04:12

بەيسەن احمەتۇلى. اكە مەن بالا ارمانى – قازاقستان!

اباي-اقپارات 2223

2 ءساۋىر, 2013 ساعات 03:53

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2016

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 13:43

«ۆاش پروتەست پرەۆراتيلسيا ۆ ۋگ»

اباي-اقپارات 2168

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 12:04

تۇرسىن جۇرتباي. زامان تالقىسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1923

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 11:54

اباي قۇنانبايۇلى. سوكرات حاكىمنىڭ ءسوزى

اباي-اقپارات 3112