جۇما, 2 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

2013 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 11:04

التىنايدان ايرىلدىق...

اباي-اقپارات 1789

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:54

تابليعي جاماعات – ەلگە جات اعىم

اباي-اقپارات 3070

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:46

ماقسات نۇرىپباەۆ. «بارىم وسى، باۋىرلار!»

اباي-اقپارات 2138

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:42

امانحان ءالىمۇلى. ولەڭ! ولەڭ! ولەڭ! (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3646

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:34

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2126