بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 6240. قايتىس بولعاندار — 48

2013 ءساۋىر

23 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:37

نامازدى قازاقشا وقىساق قايتەدى؟

اباي-اقپارات 1904

23 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:30

قىزىلميانى «قىزىل كىتاپقا» ەنگىزبەي تىنىشتىق جوق

اباي-اقپارات 1949

23 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:25

قازاقتىڭ قاس باتىرى

اباي-اقپارات 3775

23 ءساۋىر, 2013 ساعات 08:11

«قازاق» گازەتى – 100 جىل

اباي-اقپارات 1778

23 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:37

قازاققا قامقور بولا الماعان قاۋىمداستىق

اباي-اقپارات 1653