جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5011. قايتىس بولعاندار — 37

2018 قازان

31 قازان, 2018 ساعات 13:10

وزگەلەردىڭ سايلاۋى - شوۋ، بىزدىكى شە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 1859

31 قازان, 2018 ساعات 11:52

قىزعىش قۇسىم - قيادا، اللاجارىم - ۇيادا!

نايمانباي ايجارقىن 3023