سەيسەنبى, 30 قاراشا 2021

2009 شىلدە

7 شىلدە, 2009 ساعات 04:12

قۇرالاي راحىمباي. قازاق ەندى قايتپاسا، قىتايلانادى

اباي-اقپارات 1703

7 شىلدە, 2009 ساعات 04:10

ءلاززات كەمەلباەۆا. سينگاپۋردەگى داعدارىس «ساياساتى»

اباي-اقپارات 1731

5 شىلدە, 2009 ساعات 22:00

تەنتەكتىڭ «تەنتەكتىگى»

اباي-اقپارات 1542

5 شىلدە, 2009 ساعات 21:53

استانا – باس قالا

اباي-اقپارات 3340

5 شىلدە, 2009 ساعات 20:45

«تانىم» ادەبي پورتالى

اباي-اقپارات 2257

5 شىلدە, 2009 ساعات 20:36

ءلاززات كەمەلباەۆا. زۇلىمدىق پەن عاشىقتىق حيكاياسى

اباي-اقپارات 1739