سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

2018 قاراشا

29 قاراشا, 2018 ساعات 07:27

تسەزار گرامماتيكتەردەن بيىك ەمەس

بيجومارت قاپالبەك 1928

29 قاراشا, 2018 ساعات 07:21

اۋعان سوعىسى جاۋىنگەرلەرى - ناعىز باتىرلار

گۇلميرا سۇيەكەنوۆا 5893