جەكسەنبى, 5 اقپان 2023

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 مامىر, 2018 ساعات 15:53

رىزدىعىم تاۋسىلعان كۇنى... دونور بولۋعا دايىنمىن

اۋىت مۇقيبەك 3764 7

16 مامىر, 2018 ساعات 11:18

عالىمدارعا ۇرپاق نازى

Abai.kz 2765 0

15 مامىر, 2018 ساعات 12:47

جاراس سارسەك. اداسقاقتىڭ ايتقانى

 Abai.kz 3710 1

15 مامىر, 2018 ساعات 10:42

اللاھتىڭ 30 كۇن ورازا تۋرالى ەسكەرتۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 8853 6