جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 قازان, 2017 ساعات 13:46

شەكارا بەكەتتەرىنە قازاق باتىرلارىنىڭ اتىن بەرۋ كەرەك

باقىتبەك سماعۇل 4650 16

3 قازان, 2017 ساعات 20:26

قاسىموۆتىڭ قاي بۇيرىعىنا باعىنامىز؟ 

Abai.kz 4540 8

3 قازان, 2017 ساعات 12:07

گۇلەنشىلەر - تىڭشىلار... تىڭشىلار ەمەس...

Abai.kz 5509 23

3 قازان, 2017 ساعات 08:26

ءماتۋرۋديدىڭ ءوزى ساياساتتان الشاق جۇرگەن

جاسۇلان ناۋرىزاليەۆ 2809 1

30 قىركۇيەك, 2017 ساعات 09:43

ول مەنىڭ انام ەمەس...

اينۇر ابدىراسىلقىزى 5541 5