سەيسەنبى, 25 اقپان 2020

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 اقپان, 2020 ساعات 11:39

قازىرگى ادەبيەت قانداي بولۋ كەرەك؟..

بەيبىت قويشىباەۆ 199 3

14 اقپان, 2020 ساعات 12:59

دۋمان رامازان. داۋىس

Abai.kz 2152 8

3 اقپان, 2020 ساعات 11:16

اين رەند. مەنىڭ ساتىپ العان كۇيەۋىم

Abai.kz 3166 10

29 قاڭتار, 2020 ساعات 10:47

نۇرحالىق ابدىراقىن. زاۋال

Abai.kz 3817 0

21 قاڭتار, 2020 ساعات 09:18

ل.تولستوي. ىلياس

Abai.kz 4954 10

17 قاڭتار, 2020 ساعات 10:50

قۋاندىق شاماحايۇلى. ورىنباسار

Abai.kz 2978 25

15 قاڭتار, 2020 ساعات 11:13

مۇحتار ماعاۋين

توقتارالى تاڭجارىق 2975 20