سەيسەنبى, 15 قازان 2019

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ماۋسىم, 2019 ساعات 17:17

شانتراپالار شەرۋى

تالعات باتىرحان 3624 23

19 ماۋسىم, 2019 ساعات 12:04

قازاقتىڭ اۋىز ادەبيەتى حاقىندا...

جۇمات انەسۇلى 4365 4

3 ماۋسىم, 2019 ساعات 14:27

"ەكى ۇشەۋدىڭ كۇيبەڭىن" وقىعاننان كەيىنگى وي

ءابىل-سەرىك ابىلقاسىمۇلى 4523 3

30 مامىر, 2019 ساعات 17:30

ححI عاسىر كوزىمەن: ابايدىڭ ءبىلىم جانە عىلىم تۋرالى ويلارى 

نۇرعالي ماحان 3703 7

30 مامىر, 2019 ساعات 13:16

سلۋجاك (اڭگىمە)

ميرا شۇيىنشاليەۆا 3288 11

29 مامىر, 2019 ساعات 08:42

حافيز حورەزميدىڭ عازالدارى

سۇندەت سەيىتوۆ 1917 6

21 مامىر, 2019 ساعات 11:31

قۋاندىق شاماحايۇلى. دەپۋتات

Abai.kz 2903 8