بەيسەنبى, 22 تامىز 2019

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 مامىر, 2017 ساعات 10:04

اتىراۋ ولكەسىندەگى تاركىلەۋ ناۋقانى

اققالي احمەت 4085 3

23 مامىر, 2017 ساعات 09:57

"100 ناقتى قادام" ءھام ءدىن

تۇرار ءابۋوۆ 2664 14

22 مامىر, 2017 ساعات 18:19

تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆتىڭ ءىسى. ءجارىسسوز باستالدى

اباي-اقپارات 2047 4

22 مامىر, 2017 ساعات 12:52

الەمدىك ستاندارت جانە قازاق مۇددەسى

اباي اقپارات 2308 6