جەكسەنبى, 9 مامىر 2021

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قاڭتار, 2018 ساعات 01:44

نازارباەۆ پەن ترامپتىڭ كەزدەسۋى. ءحافيزدىڭ ۇندەۋى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5972 0

12 قاڭتار, 2018 ساعات 11:53

قىتايداعى قازاقتاردان «قۇتىلدىڭ»، قازاقستان!

Abai.kz 30856 80

11 قاڭتار, 2018 ساعات 12:19

بۇل ون مىندەت ءوز ماڭىزىن جويمايدى

جابال ەرعاليەۆ 4219 34

4 قاڭتار, 2018 ساعات 02:50

ىدىرىسوۆ: "استانادا نازارباەۆ كۋلتى ورنىقتى دەۋ - ساندىراق"

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5699 5