دۇيسەنبى, 25 قازان 2021

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:47

مۇز قۇرساۋىنداعى بالقاش (فوتو-رەپورتاج)

داۋرەن قۇدايبەرگەن 6091 1

7 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:29

  پ.ك.ۋسلار. قازاق دالاسىنداعى ءتورت اي

ساعات ءجۇسىپ 4906 9

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:01

كەشەگى سال سەرىلەردىڭ سارقىتى - ەرلان سال

ارداق بەركىمباي 3512 1

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:14

باندىنى قۋعان حاميتتىڭ قىزدارىمەن كۇتپەگەن كەزدەسۋ

تۇرماعانبەت كەنجەباەۆ 6387 13