سەيسەنبى, 18 مامىر 2021

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 مامىر, 2021 ساعات 14:48

قازاقستان شەت ەلدەردە 19 ساۋدا ءۇيىن اشپاق

Abai.kz 521 1

17 مامىر, 2021 ساعات 14:15

توقاەۆ تۋعان كۇنىن تويلاي ما؟

Abai.kz 539 3

17 مامىر, 2021 ساعات 13:42

حالىق ساناعى ونلاين فورماتتا وتەدى

Abai.kz 487 1

17 مامىر, 2021 ساعات 12:29

تۇركىمەنستاننان 256 قانداسىمىز كوشىپ كەلدى

Abai.kz 566 4

17 مامىر, 2021 ساعات 11:11

حالىق ءارتىسى نۇرجۇمان ىقتىمباەۆ 80 جاستا

Abai.kz 552 1