جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 ماۋسىم, 2016 ساعات 11:34

بۇل نە سيقىر؟

اباي-اقپارات 2581 0

21 ماۋسىم, 2016 ساعات 11:30

ءيليندى قولداۋ دۇرىس ەمەس

اباي-اقپارات 3374 0

20 ماۋسىم, 2016 ساعات 08:28

ۆووبششە-تو

اباي-اقپارات 2180 0

20 ماۋسىم, 2016 ساعات 08:21

ەلىمىزدى ايەل باسقارا الادى

اباي-اقپارات 2351 0

20 ماۋسىم, 2016 ساعات 08:14

ساعىنىش قانا قالادى

اباي-اقپارات 2736 0

17 ماۋسىم, 2016 ساعات 12:28

يمامدار شىن كۇرەسەدى. «اقنيەت» وتىرىك تىرەسەدى

اباي-اقپارات 3188 0

17 ماۋسىم, 2016 ساعات 06:24

جەر، جەسىر ءھام دوپينگ داۋى

اباي-اقپارات 3339 0

17 ماۋسىم, 2016 ساعات 06:20

جازۋشىنىڭ "مەندىگى"

اباي-اقپارات 1888 0