سەنبى, 27 اقپان 2021

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:14

تۇركىمەن باسشىسىنىڭ كىتاپتارى قازاق تىلىندە جارىق كوردى

اباي-اقپارات 2481 0

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:55

استانانى سۋ شايىپ كەتۋى مۇمكىن

اباي اقپارات 2722 4

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:01

وزبەك-تاجىك شەكاراسىندا قارۋلى قاقتىعىس بولدى

اباي-اقپارات 2632 0