سەيسەنبى, 4 قازان 2022

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 قازان, 2015 ساعات 16:42

بالاڭىزعا اباي بولىڭىز...

اباي-اقپارات 4240 0

2 قازان, 2015 ساعات 15:31

ءازيز نەسين "مىناۋ ەمەنە؟". اسقار نايمانتاەۆ.

اباي-اقپارات 5354 0

24 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:47

"اۋليەلەر جانە ولاردىڭ كەرەمەتتەرى"ارمان قۋانىشباەۆ

اباي-اقپارات 5737 0

24 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:30

بەس عانيبەت - عازيز احمەتوۆ

اباي-اقپارات 4636 0

17 قىركۇيەك, 2015 ساعات 14:23

قارت قابانباي (قازاق ەرتەگىسى)

اباي-اقپارات 4592 0

15 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:19

جان احاماديەۆ. "قازاقپىز عوي -3"

اباي-اقپارات 6719 0

2 قىركۇيەك, 2015 ساعات 21:04

"ايىمبەتوۆتى شوقىندىرماڭدار!" دەۋگە دە جارامادىق-اۋ...

ايدىن عارىشقا ساپار شەگەر الدىنداعى ءسات.

اباي-اقپارات 8017 0

27 تامىز, 2015 ساعات 16:00

ت. جۇرتباي: قازاق جەرىنىڭ 64 پايىزى قازاق ەمەستەردىڭ قولىندا

تۇرسىن جۇرتبايدىڭ بايانداماسىندا الاش يدەياسى، قازىرگى قازاق يدەياسى كەڭىنەن ايتىلدى.

اباي-اقپارات 5985 0