جەكسەنبى, 21 شىلدە 2019

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 شىلدە, 2014 ساعات 12:29

اقشالارىڭىزدى اكەلىڭىزدەر، مىرزالار مەن حانىمدار!

ءبىزدىڭ قوعامدا شەتەلدەرگە «كوشىپ» جاتقان اقشا مەن مۇلىك تۋرالى ءجيى ايتىلادى.

اباي-اقپارات 3039 0

27 مامىر, 2014 ساعات 12:01

ەاەو-نىڭ ساياسي استارى بار ما؟

جاۋاپتى ساراپشىلار قۇجات دايىندالۋ بارىسىندا ءار مەملەكەتتىڭ ۇلتتىق قۇندىلىقتارى ايرىقشا ەسكەرىلگەنىن ايتىپ وتىر.

اباي-اقپارات 3313 0