جەكسەنبى, 23 اقپان 2020

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 اقپان, 2020 ساعات 15:29

قازاقستانداعى ماشينا ءوندىرىسى نە كۇيدە؟

نۇرا ماتاي 531 5

21 قازان, 2019 ساعات 13:44

جاڭا كولىك ساتىپ الاتىن الاتىنداردىڭ قاتارى كوبەيگەن

نۇرا ماتاي 1730 1

9 قىركۇيەك, 2019 ساعات 18:49

ەدينىي سوۆوكۋپنىي پلاتەج (ەسپ)

Abai.kz 2242 0