جەكسەنبى, 28 اقپان 2021

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:22

كوروناۆيرۋستان قالاي قورعانۋعا بولادى؟

Abai.kz 2384 1

27 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:43

يتالياندىق پا، يتاليالىق پا؟

نۇرساۋلە رساليەۆا   2955 8

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:40

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ەتنوگرافيالىق اڭگىمەلەر (جالعاسى)

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى 4713 5

7 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:12

Covid-19 تۋرالى 10 قاۋەسەت

رامينا چاكيرباەۆا 3668 7

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:32

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ساۋلەتتى كوش (جالعاسى)

Abai.kz 3289 9