دۇيسەنبى, 18 قازان 2021

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 قاڭتار, 2019 ساعات 13:22

اسا تالانتتى بوكسشىلارىمىزدىڭ ءبىرى دوپينگپەن ۇستالدى

قۋانىش قاپپاس 3758 3

3 قاڭتار, 2019 ساعات 10:59

قازاعى جوق قازاقستان قۇراماسى...

قۋانىش قاپپاس 4443 10

25 جەلتوقسان, 2018 ساعات 23:19

«قازاقستان بارىسى» ءتۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازى دوپينگپەن ۇستالدى

قۋانىش قاپپاس 4538 2

14 جەلتوقسان, 2018 ساعات 14:32

تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىنگى سپورتتاعى جەتىستىكتەر

قۋانىش قاپپاس 12051 3

14 جەلتوقسان, 2018 ساعات 10:56

ەلوردالىقتار ەۋروپا ليگاسىنداعى جورىعىن اياقتادى

قۋانىش قاپپاس 3515 7

13 جەلتوقسان, 2018 ساعات 10:56

فۋتزالدان الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى تارتىلدى

قۋانىش قاپپاس 2821 0