سەنبى, 1 قازان 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ءساۋىر, 2018 ساعات 13:55

الىپ اقىننىڭ اداسقان جەرى قايسى؟

نۇرمۇحان جانۇزاقۇلى 11723 61

9 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:41

قازاقتىڭ ءدىن تۋرالى تانىمى

قوبداباي قابدىرازاقۇلى 13165 17

5 ءساۋىر, 2018 ساعات 17:28

قازاقتاردىڭ قازاقشا سويلەگەنى ءۇشىن... قازاق قىزى سوققىعا جىعىلعان

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 24360 68

5 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:54

سايات ىبىراەۆقا بوستاندىق بەرىلسىن! 

Abai.kz 5373 30

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:11

جەرىندە بوتەن ەلدىڭ 5 اسكەري بازاسى بار ەل قانشالىقتى تاۋەلسىز؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 9166 29