سەيسەنبى, 28 ماۋسىم 2022

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:59

پ.ك.ۋسلار. قازاق دالاسىنداعى ءتورت اي

ساعات ءجۇسىپ 5825 0

11 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:52

قازاق ارۋىنىڭ ار-نامىسى  عالامتورمەن ولشەنبەيدى...

ەركەجان دوسمۇحامبەت 4870 4

11 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:47

مەشىت ءتارتىبىن سىيلاماعان ادام، ءدىندى دە سىيلامايدى

بالعابەك مىرزاەۆ 4236 6

11 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:31

ەردوعان ەۋروپانى «اۋرۋ ادامعا» تەڭەدى

Abai.kz 2871 6