جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:29

توقاەۆ: دارىگەرلەرگە قارجىلاي قولداۋ قاجەت

Abai.kz 409 3

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:34

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 251-گە جەتتى

Abai.kz 546 9

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 20:43

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 208 ناۋقاس تىركەلدى

Abai.kz 559 7