بەيسەنبى, 18 شىلدە 2024

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 شىلدە, 2024 ساعات 18:11

V كوشپەندىلەر ويىندارى: دايىندىق جالعاسۋدا

Abai.kz 802 0

1 شىلدە, 2024 ساعات 18:08

كاسپي تەڭىزىنىڭ دەڭگەيى 119 سم-گە كوتەرىلدى

Abai.kz 803 0

29 ماۋسىم, 2024 ساعات 20:08

رەفەرەندۋمدا ءبىر سۇراق: «دەموكراتيامەن بەتپە‑بەت»...

ءابدىراشيت باكىرۇلى 559 0