دۇيسەنبى, 12 ءساۋىر 2021

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:48

قازاقستاندا قانشا بالا ۆيرۋس جۇقتىرعان؟

Abai.kz 1855 0

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:26

Halyk Arenaعا ناۋقاستار جەتكىزىلۋدە

Abai.kz 1963 0

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:03

جاپونيا اقش بازالارىنا 2 ملرد دوللار جۇمسايدى

Abai.kz 1937 0

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 12:22

ەەو ازىق-تۇلىك تاپشىلىعى ماسەلەسىن تالقىلادى

Abai.kz 1868 0

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 12:07

ولىسپەي بەرىسپەگەن باردانوۆ

Abai.kz 3385 2

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 12:05

قىتاي – الەمدىك ەكونوميكانىڭ درايۆەرى مە؟

بولات نۇرعاليەۆ 2621 3

30 ناۋرىز, 2021 ساعات 17:57

ارميا سپورتشىلارى الەم كۋبوگىندا توپ جاردى

Abai.kz 1148 0