جۇما, 24 مامىر 2019

نە دەيدى؟! بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:35

«تالعار بازار»: «قازاقستان – رەسەيدىكى»

تالعار قالاسىنان شىعاتىن ءورىستىلدى «تالگار-بازار» گازەتى ايدىڭ-كۇننىڭ امانىندا «قازاقستان رەسەيگە» (كازاحستان ك روسسي) دەگەن تاقىرىپ قويىپ، تىنىش جاتقان ەلدى شۋ-شۇرقان ەتتى («تالعار-بازار» گازەتى № 15, 17 اپرەل، 2014 جىل).

اباي-اقپارات 4863 0