بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 مامىر, 2017 ساعات 11:18

سامۇرىق-قازىنا ءبىر جىلدا 730 ملرد تەڭگە پايدا تاپتى

نۇرا ماتاي 1461 0