بەيسەنبى, 1 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 ماۋسىم, 2019 ساعات 18:37

75 جىلدىق تاريحى بار ءوندىرىس ورنى حاقىندا...

Abai.kz 6420 0

6 ماۋسىم, 2019 ساعات 13:16

Marhaba Sabi - جۇيە

Abai.kz 6923 2

31 مامىر, 2019 ساعات 20:40

«جۋسان–3». 67 ايەل مەن 171 بالا ەلگە ورالدى

Abai.kz 6429 5

31 مامىر, 2019 ساعات 11:49

اشارشىلىق تۋرالى دەرەكتى فيلم!

Abai.kz 4459 1