دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 مامىر, 2019 ساعات 10:07

9 مامىردا بۇلىك شىعارۋعا جول جوق!

Abai.kz 6957 6

22 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:08

زەلەنسكي: "پوست كەڭەستىك ەلدەر بىزگە قاراسىن!"

Abai.kz 7490 41