سارسەنبى, 16 قازان 2019

ايماق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 تامىز, 2019 ساعات 10:57

قوستانايداعى قازاق مەكتەبى جابىلمايتىن بولدى

 جايبەرگەن بولاتوۆ 2048 7

15 تامىز, 2019 ساعات 18:11

سىر سپورتىندا سەرپىن بار

Abai.kz 1363 0

8 تامىز, 2019 ساعات 19:00

قازالىدا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلۋدا

Abai.kz 641 0

31 شىلدە, 2019 ساعات 11:58

قوستانايلىقتار نازارباەۆقا بازار ماڭىنان كوشە بەردى

جايبەرگەن بولاتوۆ 1827 7