جۇما, 1 ناۋرىز 2024

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 اقپان, 2024 ساعات 11:59

باعى تايعان باق:«ولكە تىنىسىنىڭ» تىنىسى تارىلدى

ءشارىپحان قايسار 449 6

27 اقپان, 2024 ساعات 14:57

سالىق ساياساتىنداعى مۇددەمىزدى كىم قورعاپ ءجۇر؟

ميحايل كوزاچكوۆ 391 0

21 اقپان, 2024 ساعات 13:47

پرەزيدەنت قازانعا نە ءۇشىن بارا جاتىر؟

Abai.kz 1246 15