بەيسەنبى, 18 شىلدە 2019

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ناۋرىز, 2018 ساعات 11:19

مىرجاقىپ دۋلاتۇلى (كوركەم دەرەكتى فيلم)

Abai.kz 2715 0

12 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:41

شقو مەن اياگوز... سۋ تاسقىنى

اباي-اقپارات 4288 37

26 اقپان, 2018 ساعات 11:04

ماحاببات بەكەتى

Abai.kz 3378 1

14 اقپان, 2018 ساعات 09:20

قىتايعا كەتىپ، قايتپاي قالعان قازاقتار...

Abai.kz 4113 12

12 اقپان, 2018 ساعات 08:44

سالقام جاڭگىر

Abai.kz 3031 0