جەكسەنبى, 14 تامىز 2022

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 قازان, 2017 ساعات 10:38

اتامباەۆ مىرزا، حان كەنەگە تيىسپەڭىز!

ز.قابىلدينوۆ 9198 46

18 قازان, 2017 ساعات 14:51

تارازدان قايتقان قانداستاردىڭ قۋانىشى

قانات بىرلىكۇلى 7800 4

15 قازان, 2017 ساعات 08:41

اتاما ءتىل تيگىزبە، اتامباەۆ، اتاۋسىز قالاسىڭ!

قازىبەك  يسا 6741 87

15 قازان, 2017 ساعات 08:31

ءسوزجارىس: ايدوس سارىم مەن ەرمەك نارىمباي

Abai.kz 6980 31

13 قازان, 2017 ساعات 12:48

اسانوۆ مىرزا، ۇلىمنىڭ تاعدىرىنا اراشا ءتۇسىڭىز!

نۇرالى قاليەۆ 4306 0

10 قازان, 2017 ساعات 08:33

ساعىنتاەۆ اتامباەۆقا جاۋاپ بەردى

Abai.kz 5613 58