جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5220. قايتىس بولعاندار — 38

دەپ جاتىر بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 قاراشا, 2015 ساعات 11:47

دومباي نەگە تاريحقا قيانات جاسايدى؟

سارتاي قازالىعا تاياۋ قىزىلدىڭ قۇمىنداعى قاسىم قوجا قورىمىنا جەرلەنگەن دەيدى.

اباي-اقپارات 7055 2

10 قاراشا, 2015 ساعات 10:06

اقشانى ۇكىمەت ۇيىنە اپارىپ بەرىپتى

كۋاگەر اقشانى قالاي اپارىپ بەرگەنىن اڭگىمەلەدى.

اباي-اقپارات 3846 0

4 قاراشا, 2015 ساعات 11:16

ايەلى بي بولعاننىڭ نەسى ايىپ، مىرزان مىرزا؟!

ەر ادام ءۇشىن «وتباسى باسشىسى» دەگەن اتتان ايرىلىپ قالۋ وتە اۋىر سوققى.

اباي-اقپارات 4082 0

15 قازان, 2015 ساعات 18:05

كازاكتار، سەندەر كىمسىڭدەر؟

ويتكەنى ولار ۇلت ەمەس، اسكەري جاساق.

اباي-اقپارات 8923 0

7 قازان, 2015 ساعات 15:01

مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مەرزىمارالىق ەسەبىن تالاپ ەتتى

قازاق ءتىلىن بۇكىل الەم تىڭدادى!

اباي-اقپارات 3610 0

1 قازان, 2015 ساعات 07:43

كۋاگەرلەرگە قىسىم كورسەتىلگەنى وتىرىك

پروكۋرورلار سوتقا 326 تومنان تۇراتىن قىلمىستىق ءىستى تاپسىردى.

اباي-اقپارات 3938 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 00:08

ءادرىسسىز الىسقا ءازىل حات

ءسىز «لەونيد يليچ برەجنەۆ» دەپ ءوزىڭىزدىڭ اتىڭىزدا وردەن جاساتا الدىڭىز با؟

اباي-اقپارات 5122 0

25 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:41

تۇركىلەرگە ءتان تاريحتى "توناپ" جاتىر

ەدىل پاتشا – بارلىعى دا ۇيعىر بولىپتى-مىس.

اباي-اقپارات 9223 0