بەيسەنبى, 28 قازان 2021

ايماق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 تامىز, 2021 ساعات 17:39

تاليبان: وا ەلدەرى قانداي شارا قابىلداۋدا؟

اسحات قاسەنعالي 6068 18

18 مامىر, 2021 ساعات 16:10

ءدىن تاراتقان بابالاردىڭ باسىنا بەلگى قويىلدى

ايدىن جورتىموۆ 10954 25

9 ءساۋىر, 2021 ساعات 12:17

ارقالىقتىڭ مەشىتىنە كىم اراشا تۇسەدى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 15504 3

23 اقپان, 2021 ساعات 12:35

تورايعىر بالالارى توڭىپ ءجۇر

جانارگۇل قادىروۆا 18260 2

22 اقپان, 2021 ساعات 13:27

بايدەن رەسەيگە قاتىستى نە ايتتى؟

اسحات قاسەنعالي 21547 1