جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5011. قايتىس بولعاندار — 37

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 مامىر, 2018 ساعات 11:48

كوشىمىزدىڭ باعىن نە بايلايدى؟

جايبەگەن بولاتوۆ 2790 2

23 مامىر, 2018 ساعات 11:09

قىتاي تۇرمەسىنەن شىققان قازاقتاردىڭ زارى. 2. امان جانسەيىت

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7281 14

23 مامىر, 2018 ساعات 10:55

داۋىلدان كەيىنگى استانا (فوتو، ۆيدەو)

Abai.kz 4843 1

22 مامىر, 2018 ساعات 16:21

قىتاي تۇرمەسىنەن شىققان قازاقتاردىڭ زارى. 1. قايرات سامارحان

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4683 9

22 مامىر, 2018 ساعات 08:42

لاتىن قارپىنە ءوتۋدىڭ توتە جولى

بيجومارت قاپالبەك 2847 15