سەيسەنبى, 15 قازان 2019

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قازان, 2017 ساعات 14:36

لاتىن. مەن دە ءبىر جوبا ۇسىنسام...

ازامات اقىلبەكوۆ 1944 37

23 قازان, 2017 ساعات 10:17

قىرعىز حاندى سوعىس كەزىندە عانا سايلاعان، حانى بولماعان ەل

اسقار دايىربەك 4182 57

23 قازان, 2017 ساعات 09:54

رۋزا بەيسەنبايتەگىنىڭ ورنىنا مەنى سوتتاڭىزدار!

ومىرزاق اقجىگىت 3387 23

23 قازان, 2017 ساعات 09:32

«جاساندى اقىلدىلىق» ءداۋىرى كەلە جاتىر

ءامينا قادىر 2003 0

20 قازان, 2017 ساعات 18:22

كەمپىر ۇزاتۋ

باۋىرجان باباجانۇلى 2983 5

20 قازان, 2017 ساعات 13:14

تۇماعاڭ تۇعىرىنا قوندى

قانات بىرلىكۇلى 3689 1