بەيسەنبى, 2 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قاڭتار, 2016 ساعات 12:52

اللاعا ماداق جىرىنىڭ كىتابي اقىنداردا كورىنىس تابۋى

«ءبىسمىللا» دەپ بايان ەتتىم حيكمەت ايتىپ، شاكىرتتەرگە ءدۇر مەن گاۋھار شاشتىم مىنە.

اباي-اقپارات 5741 0

24 قاڭتار, 2016 ساعات 21:38

موڭعول ءسوزى قايدان شىقتى؟

اباي-اقپارات 7536 0

24 قاڭتار, 2016 ساعات 00:19

رەفورما

ءبىز بۇرىن رەفورمانى بىلمەيتىنبىز.

اباي-اقپارات 3695 0

18 قاڭتار, 2016 ساعات 08:39

ءاليحان بوكەيحان. دۋما ءھام قازاق

قازاق اقساقالى، جۇرت باسشىسى، پاتشادان سۇراڭدار «بىزگە دۋماعا دەپۋتاتتار بەر» دەپ. ءبىز ءار ۋەزگە قازاققا حابار قىلىپ ەدىك، جۇرت بولىپ جابىلا، قاپتاي سۇراي المادى.

اباي-اقپارات 4228 0

18 قاڭتار, 2016 ساعات 07:20

العاشقى سايلاۋ جانە ۇلتتىق ساياسي ەليتا

قازاقستان پارلامەنتاريزمى تاريحىنىڭ حرونولوگياسىندا الاش قايراتكەرلەرىنىڭ پاتشالىق رەسەي يمپەرياسى قۇرامىندا مەملەكەتتىك دۋماعا دەپۋتات بولىپ سايلانىپ، حالىق مۇددەسىنە قىزمەت ەتكەن ەڭبەكتەرى ەسكەرۋسىز قالمايدى.

اباي-اقپارات 6174 0

15 قاڭتار, 2016 ساعات 09:14

يساتاي باتىر قايدا جەرلەنگەن؟

نوەل شاياحمەتوۆپەن بىرگە يساتاي باتىردىڭ مۇردەسىن ىزدەگەن جالعىز تاريحشى پروفەسسور زاكىراتدين بايدوسوۆقا حات

اباي-اقپارات 4476 0

12 قاڭتار, 2016 ساعات 10:57

ءبىزدىڭ قىزىق، ءا؟

قازاق جالقاۋ: جاتسا – تۇرعىسى جوق، تۇرسا – جاتقىسى جوق;

اباي-اقپارات 2631 0

12 قاڭتار, 2016 ساعات 10:42

اباي «دەد موروزدى» كورگەن بە؟

قازىر اباي ولەڭدەرىن تۇگەل جاتقا بىلەتىن كىسى تۋرالى ايتىپ ەشكىمدى دە تاڭقالدىرا المايسىڭ.

اباي-اقپارات 3493 0